Financial Blessing And Solving

1,00 R

Details

Location

South Africa Gauteng - Benoni

Category

Jobs > Finance & Banking

Published Date

5/7/2019

Visitors

86

Description

Are you unhappy with your current financial situation and in desperate need of cash?There's nothing worse than working hard at a job and watching your entire paycheck get devoured by bills. Let's face it, after a while it can become depressing.But did you know that by calling upon the right kind of energy from your environment, you can creative positive financial change? It's true.Good things don’t happen in life randomly.
we offer everyday Ancestral healing and Astrologers, African Medicines, Ritualism, Herbalist healers, Spiritual healers, Native healer, Philosophy, Traditional healers, Herbal remedies, holistic healing and magic for the modern mystic. Those who know that we posses the ability to shape the world in which we live in. With intention, love, and respect for our planet we are capable of all things.
1.UKUBUYISA ISITHANDWA SAKHO
2.UKUWINA ICALA
3.KUDALA SAHAMBA
4.IZINKINGA ZOKUNGAKHULELWA
5.UKUNCIPHISA UBUFAZI BAKHO
6.UKUSUSA AMABHADHI UBENEZINHLAHLA
7.UKUWINA ILOTTO,KASINO,UMLALO
8.UKHULISA INDUKU YAKHO IBE NAMANDLA
9.UKUNYUSELWA EMSEBENZINI
10.UKUKHANGA ABATHENGI KWI BISININSI
11.UKUSUSA ABA THAKATHI
12.UKUTHOLA UMSHADO
13.UKUPHASA INTERVIEW ZAKHO
14.UKUKHULUMA NABAPHANSI
15.AMAGUNDWANE ALETHA IMALI
16.UKUHLANYA
17.ISISU
18.ABESIFAZANE ABANGATHOLI IZINGANE
19.OWOZOKUBUYISA ABAPHANSI UMA BAKUFULATHELE
20.OWO QOLO ELIBUHLUNGU NEZINSO
21.ISEBETHELE SOTHANDO NISHADE
22.KHOTHA INTOMBI OYITHANDAYO IZIKUVUMA
CONSULTATION CALL OR WHATSAPP+27671842323
https://herbal-remedies-holistic-healing.business.site/

Location

Vote
Result 0 votes
pj bobby
0 votes

Job details

HERBAL REMEDIES & HOLISTIC HEALING
Full-time
1000000

Images

Financial Blessing And Solving